Vienotas zemes novērošanas datu Baltijas platformas izstrāde valsts organizācijām (EO-BALP)

SIA “Baltic Satellite Service” kopā ar citiem partneriem no Latvijas (Lauku atbalsta dienests un Elektronikas un datorzinātņu institūts), Lietuvas (Klaipēdas universitāte) un Igaunijas (AS “Datel”) š.g. 27.oktobrī parakstīja līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru nr. 4000142702/23/I-NB par vienotas zemes novērošanas datu Baltijas platformas izstrādi valsts organizācijām (EO Baltic Platform for Governmental Services (EO-BALP)). Projekta aktivitātes tiks uzsāktas 2023. gada 20. novembrī un šobrīd notiek projekta darbu plānošana visu partneru starpā. Projekta ilgums ir 18 mēneši un kopējais budžets - 897 740 EUR.

EO-BALP projekta mērķis ir izstrādāt zemes novērošanas datu apstrādes mākoņpakalpojumu platformu un nodrošināt sešas dažādas lietotnes, kas demonstrēs satelītdatu praktisku izmantošanu dažādās jomās:

1)      Infrastruktūras un apdzīvotu vietu, kurās dzīvo vairāk kā 60 000 iedzīvotāju,  uzraudzības lietotni, kas palīdzēs no satelītdatiem noteikt un raksturot zemes kustības, un noteikt bīstamās vietas infrastruktūras aizsargjoslās;

2)      Ūdens kvalitātes uzraudzības lietotni, kas palīdzēs noteikt ūdens kvalitāti un piesārņojumu, kā arī piesārņojuma avotus Baltijas jūrā, piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos;

3)      Meža izmaiņu uzraudzības lietotni, kas palīdzēs regulāri noteikt izcirtumus un vējgāzes, kā arī meža bojājumus, ko izraisījušas slimības, kaitēkļi, ugunsgrēki, ūdens u.c. faktori) un nodrošinās jaunāko satelītdatu mozaīkas servisu visās Baltijas valstīs;

4)      Lauksaimniecības zemes uzraudzības lietotni, kas palīdzēs noteikt riska vietas un identificēt kūlas ugunsgrēkus un applūdušās lauku teritorijas;

5)      Dabas resursu iegūšanas uzraudzības lietotni, kas palīdzēs noteikt nelegālas resursu iegūšanas vietas (koksne, smiltis, grants u.c. minerālresursi);

6)      Jūras uzraudzības lietotne, kas palīdzēs noteikt kuģus, to veidu, atrašanās vietu un kustību.

Projekta materiāli